ИЗБЕРЕТЕ
АПАРТАМЕНТ

Жилищен комплекс Елисия Гардън се състои от две сгради. 

ИЗБЕРЕТЕ
АПАРТАМЕНТ

Жилищен комплекс Елисия Гардън се състои от две сгради. 

ЕТАЖ 1

АПАРТАМЕНТ

ТИП

ЧИСТА ПЛОЩ

МАЗА

ОБЩА ПЛОЩ

А1

Двустаен

55.72 m²

4.32 m²

65.56 m²

ПРОДАДЕН

А2

Тристаен

87.27 m²

2.56 m²

98.35 m²

ПРОДАДЕН

А3

Двустаен

65.02 m²

2.68m²

74.07 m²

ПРОДАДЕН

А4

Тристаен

89.93 m² 

 –

98.63 m²

ПРОДАДЕН

А5

Тристаен

76.99 m² 

84.44 m²

ПРОДАДЕН

Б1

Студио

32.79 m²

36.77 m²

ПРОДАДЕН

Б2

Двустаен

59.45 m²

66.67 m²

ПРОДАДЕН

Б3

Тристаен

82.05 m²

92.02 m²

ПРОДАДЕН

Б4

Двустаен

56.07 m² 

2.97 m²

65.97 m²

ПРОДАДЕН

Б5

Двустаен

73.03 m² 

81.90 m²

ПРОДАДЕН

Б6

Тристаен

88.76 m²

3.67 m²

103.35 m²

ПРОДАДЕН

ЕТАЖ 2

АПАРТАМЕНТ

ТИП

ЧИСТА ПЛОЩ

МАЗА

ОБЩА ПЛОЩ

А6

Двустаен

61.26 m² 

3.41 m² 

70.70 m² .

РЕЗЕРВИРАН

А7

Двустаен

64.52 m²

4.12 m² 

75.01 m² 

ПРОДАДЕН

А8

Двустаен 

60.75 m²

66.63 m² 

ПРОДАДЕН

А9

Двустаен

67.06m² 

– 

73.55 m² 

ПРОДАДЕН

А10

Тристаен

88.43 m² 

– 

97.71 m² 

ПРОДАДЕН

А11

Тристаен

88.88 m² 

– 

98.21 m² 

ПРОДАДЕН

Б7

Двустаен

51.50 m²

2.44 m²

60.29 m²

ПРОДАДЕН

Б8

Тристаен

84.10 m² 

94.32 m²

ПРОДАДЕН

Б9

Двустаен

53.82 m²

2.44 m²

62.89 m²

ПРОДАДЕН

Б10

Двустаен

53.82 m²

2.44 m²

63.44 m²

ПРОДАДЕН

Б11

Тристаен

95.49м2

108.07 m²

ПРОДАДЕН

Б12

Тристаен

93.58 m² 

105.91 m²

ПРОДАДЕН

ЕТАЖ 3

АПАРТАМЕНТ

ТИП

ЧИСТА ПЛОЩ

МАЗА

ОБЩА ПЛОЩ

А12

Двустаен

61.26 m² 

1.68 m²

69.42 m²

ПРОДАДЕН

А13

Двустаен

64.52 m²

 3.76m²

75.16 m²

РЕЗЕРВИРАН

А14

Двустаен

60.75 m² 

67.12 m²

ПРОДАДЕН

А15

Двустаен

67.06 m²

74.10 m²

ПРОДАДЕН

А16

Тристаен

88.43 m² 

97.71 m²

ПРОДАДЕН

А17

Тристаен

88.88 m² 

98.21 m²

ПРОДАДЕН

Б13

Двустаен

51.50 m².

2.44 m²

60.82 m²

ПРОДАДЕН

Б14

Тристаен

84.10 m² 

95.18 m²

ПРОДАДЕН

Б15

Двустаен

53.82 m² 

2.44 m²

63.44 m²

ПРОДАДЕН

Б16

Двустаен

53.82 m² 

2.44 m²

63.44 m²

ПРОДАДЕН

Б17

Тристаен

95.49 m²

108.07 m²

РЕЗЕРВИРАН

Б18

Тристаен

93.58 m² 

105.91 m²

ПРОДАДЕН

ЕТАЖ 4

АПАРТАМЕНТ

ТИП

ЧИСТА ПЛОЩ

МАЗА

ОБЩА ПЛОЩ

А18

Двустаен

61.26 m² 

2.44 m² 

70.20 m² 

ПРОДАДЕН

А19

Двустаен

64.52 m²

2.44 m² 

73.80 m² 

ПРОДАДЕН

А20

Двустаен

60.75 m² 

 –

67.12 m² 

ПРОДАДЕН

А21

Двустаен

67.06 m² 

74.10 m² 

ПРОДАДЕН

А22

Тристаен

82.49 m²

– 

91.14 m² 

ПРОДАДЕН

А23

Тристаен

89.09 m²

– 

98.44 m² 

ПРОДАДЕН

Б19

Двустаен

51.50 m²

2.67 m²

61.06 m²

ПРОДАДЕН

Б20

Тристаен

84.10 m² 

95.18 m²

ПРОДАДЕН

Б21

Двустаен

53.82 m² 

2.43 m²

63.43 m²

ПРОДАДЕН

Б22

Двустаен

53.82 m² 

2.48 m²

63.48 m²

ПРОДАДЕН

Б23

Двустаен

95.49 m² 

108.07 m²

ПРОДАДЕН

Б24

Двустаен

93.58 m² 

105.91 m²

ПРОДАДЕН

ЕТАЖ 5

АПАРТАМЕНТ

ТИП

ЧИСТА ПЛОЩ

МАЗА

ОБЩА ПЛОЩ

А24

Двустаен

61.26 m² 

2.43 m² 

70.19 m² 

ПРОДАДЕН

А25

Двустаен

64.52 m²

2.68 m² 

74.05 m² 

РЕЗЕРВИРАН

А26

Двустаен

60.75  m²

– 

67.12 m² 

ПРОДАДЕН

А27

Тристаен

116.46 m²

4.03 m² 

132.83 m² 

ПРОДАДЕН

А28

Тристаен

105.39 m²

116.45 m² 

ПРОДАДЕН

Б25

Двустаен

51.05 m²

3.41 m²

61.31 m²

ПРОДАДЕН

Б26

Тристаен

84.10 m² 

95.18 m²

РЕЗЕРВИРАН

Б27

Двустаен

53.82 m²

2.87 m²

63.89 m²

ПРОДАДЕН

Б28

Двустаен

53.82 m² 

2.87 m²

63.89 m²

ПРОДАДЕН

Б29

Тристаен

95.49 m²

108.07 m²

ПРОДАДЕН

Б30

Тристаен

93.58 m² 

105.91 m²

ПРОДАДЕН

ЕТАЖ 6 - 7

АПАРТАМЕНТ

ТИП

ЧИСТА ПЛОЩ

МАЗА

ОБЩА ПЛОЩ

А29

Мезонет

134.88 m² 

2.17 m² 

151.27 m² 

ПРОДАДЕН

А30

Мезонет

125.91 m² 

1.99 m² 

141.17 m² 

ПРОДАДЕН

Б31

Мезонет

142.97 m² 

.3.27 m² 

165.20 m² 

ПРОДАДЕН

Б32

Мезонет

142.71 m²

2.59 m² 

164.20 m² 

ПРОДАДЕН