БЛОК А

АПАРТАМЕНТ

ТИП

ЧИСТА ПЛОЩ

МАЗА

ОБЩА ПЛОЩ

А6

Двустаен

61.26 m² 

3.41 m² 

70.70 m² .

РЕЗЕРВИРАН

А7

Двустаен

64.52 m²

4.12 m² 

75.01 m² 

ПРОДАДЕН

А8

Двустаен 

60.75 m²

66.63 m² 

ПРОДАДЕН

А9

Двустаен

67.06m² 

– 

73.55 m² 

ПРОДАДЕН

А10

Тристаен

88.43 m² 

– 

97.71 m² 

ПРОДАДЕН

А11

Тристаен

88.88 m² 

– 

98.21 m² 

ПРОДАДЕН

БЛОК Б

АПАРТАМЕНТ

ТИП

ЧИСТА ПЛОЩ

МАЗА

ОБЩА ПЛОЩ

Б7

Двустаен

51.50 m²

2.44 m²

60.29 m²

ПРОДАДЕН

Б8

Тристаен

84.10 m² 

94.32 m²

ПРОДАДЕН

Б9

Двустаен

53.82 m²

2.44 m²

62.89 m²

ПРОДАДЕН

Б10

Двустаен

53.82 m²

2.44 m²

63.44 m²

ПРОДАДЕН

Б11

Тристаен

95.49м2

108.07 m²

ПРОДАДЕН

Б12

Тристаен

93.58 m² 

105.91 m²

ПРОДАДЕН