ВХОД А

Всички апартаменти са продадени

АПАРТАМЕНТ

А1

ТИП

Двустаен

ЧИСТА ПЛОЩ

55.72 m²

МАЗА

4.32 m²

ОБЩА ПЛОЩ

65.56 m²

ВХОД Б

Всички апартаменти са продадени

АПАРТАМЕНТ

Б4

ТИП

Двустаен

ЧИСТА ПЛОЩ

56,07 m² 

МАЗА

2.97 m²

ОБЩА ПЛОЩ

65.97 m²